Sterowanie w Open Rails

Podczas uruchamiania lokomotyw, kontroluj stan pojazdu pod klawiszem F5. Aby ruszyć, wszystkie elementy muszą być ustawione zgodnie z czwartą kolumną poniższych tabeli. W niektórych lokomotywach czas oczekiwania na załączenie wyłącznika szybkiego może być znacznie wydłużony.

Lokomotywy elektryczne i elektryczne zespoły trakcyjne

powyższe informacje – F5

Poniższe kroki zostały przedstawione w kolejności:

Lokomotywy spalinowe i spalinowe zespoły trakcyjne

powyższe informacje – F5

Poniższe kroki zostały przedstawione w kolejności:

Pozostałe najważniejsze kombinacje klawiszowe

Pozostałe ustawienia klawiszy

Pełna klawiszologia w języku angielskim znajduje się po naciśnięciu F1.