Kuźnica Białostocka – Grodno

Ta zelektryfikowana trasa obejmuje odcinek z polskiej Kuźnicy Białostockiej, przez punkt graniczny, do Grodna i znacznie dalej w głąb Białorusi.

Do trasy powstało timetable umożliwiające przejazd polskimi pociągami TLK do i z Grodna po torze normalnej szerokości, a także pociągami lokalnymi, dalekobieżnymi i towarowymi.

Do poprawnego działania należy pobrać obie części z tej strony.