Wagony towarowe

Pakiet wagonów  / chłodnie /     Typ –  4L  / wagony fikcyjne / oraz  Typ 202Lc

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1 .PKP_Ibchs-248 /Typ 202Lc/  2.PKP Igrs-130 /Typ 4L/   3. PKP  Slm-200   4. PKP Slms-200

Autor dodatku: brood_k  &  Koland
Autor modelu: ad1. – Bob, Jacek, Honza U, ZazA    ad2.-ad4.- nieznany
Textury:  ad1 Koland  ad2.-ad4.- brood_k
Dźwięki wag towar: Raster

 

 

 

 

Pakiet wagonów     Typ –  13S

                  W paczce znajdują się  następujące wagony:

              1 .PKP Rnh-152/Typ 13S/  2.PKP Uh-085 /Typ 13S/ 

                     Autor dodatku: OR Polish depot
                     Autor modelu: Pikku
                     Textury:  Koland 
                     Dźwięki wag towar:  http://msts.jacek-modely.cz/

 

 

 

 

 

Pakiet wagonów     „Oppeln”

 

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1 .PKP Kdt-110580  2.PKP Kdth-118574

Autor dodatku: Koland
Autor modelu: Thomas Willam
Textury:  Koland 
Dźwięki wag towar:  Raster

 

 

Pakiet wagonów     „Dresden”

 

 

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1 . PKP Hbkr-6205-3    2. PKP Kdsth-153048  3. PKP U-2503-0

Autor dodatku: Koland
Autor modelu: Thomas Willam
Textury:  Koland 
Dźwięki wag towar:  Raster

 

 

 

 

Pakiet wagonów     Typ –  23K

 

 

 

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1 . PKP Ggs-803    2. PKP Utx-077   3. PKP Uu-415   4.  PKP  Uu-415  v2  5. PKP U-XKch-482   6. PKP  U-XKL

Autor dodatku: Koland
Autor modelu: Virtual Modelling Works
Textury:  Koland 
Dźwięki wag towar:  Raster