Ty2

Parowozy Ty2 wykorzystywana była w ruchu towarowym, a później także pasażerskim i na manewrach.

Producent:  Ty2-953 – Henschel & Sohn, Kassel

Lata budowy: Ty2-953 – 1944 

Układ osi  1 – 5 – 0     Masa służbowa:  145000 kg        Prędkość maksymalna: 80 kmh   

Moc nominalna  926 kW     Siła pociągowa 159kN 

                                PKP TY2 – 953

 

 

 

Autor dodatku : Koland
Przystosowanie do OR: Gabrys
Autor modelu: Uwe Franke
Autor Textur: Koland
W dodatku znajduje sie kabina oraz dźwięki ze strony kol Pikku: https://pikku.msts.cz