Tp4

Parowozy Tp4 – polskie oznaczenie pruskiego parowozu towarowego serii G8 i
wykorzystywane były w ruchu towarowym. 

Producent:   Henschel & Sohn, Kassel

Lata budowy: 1912-1921

Układ osi  0 – 4– 0     Masa służbowa:  69900 kg        Prędkość maksymalna: 55 kmh   

Moc nominalna  926 kW     Siła pociągowa 147kN 

 

Pakiet parowozów PKP Tp4

PKP Tp4-146 /MD Skierniewice /,         PKP Tp4-148 /MD Loków Łódź /,       PKP Tp4-249 /Częstochowa

Autor dodatku : Gabrys & Koland           Przystosowanie do OR: Gabrys
Autor modelu: Renzo Grassi (renzo428)        Autor textur: Renzo Grassi (renzo428)/Koland
Kabina i dźwięki  ze strony kol Pikku: https://pikku.msts.cz
Kabina 3D ze strony: http://mstshungary.hu/letoltesek/jarmuvek/gozos/gozos-cabview/