SU42

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP SU42  należy zainstalowac:

Common.inc   –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42.rar

Cabview            –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6D.rar

Sound                 –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42.rar

 

 

                       

 PKP SU42-504

 

 

Dla prawidłowego działania  lokomotywy PKP SU42-1006 należy zainstalowac:

Common.inc      –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42_6Dg.rar

Cabview               –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6DgB.rar

Sound                    –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42_6Dg.rar

 

PKPIC SU42-1006     /IC Zakład Północny/