SM41

Lokomotywy spalinowe serii  PKP Sm41   przeznaczone były nie tylko do pracy manewrowej , ale także wykorzystywane były do prowadzenia pociągów

osobowych i towarowych

Producent:  Ganz MAVAG – Węgry       Lata budowy: 1961 – 1971

Masa służbowa:  66000 kg              Długość: 11290 mm          

Silnik spalinowy  Ganz – Jendrassik    Moc: 440kW

Silnik trakcyjny –  Moc 79,4 kW 

Moc trakcyjna:  317,64 kW    / 4 x 79,4 kW = 317,64 kW)    Siła pociągowa przy rozruchu: 182 kN   Prędkość maksymalna: 80 kmh

 

 Pakiet lokomotyw spalinowych PKP SM41-143 /MD Stargard Szcz /   oraz  PKP SM41-144  /MD Stargard Szcz / 

 

 

Autor dodatku – Fablok             Przystosowanie do OR – Gabrys

Autor modelu –  CatKiller         Tekstury –  Fablok

Autor kabiny  – Wilhelm            Przystosowanie do OR – Koland

Dźwięki – http://mstshungary.hu/letoltesek/jarmuvek/dizel-gepek/dizel-gepek-sound/

 

 

 

 Pakiet lokomotyw spalinowych PKP SM41-111 / MD Grudziądz /    oraz  PKP SM41-190 /MD Stargard Szcz / 

 

 

Autor dodatku – Koland            Przystosowanie do OR – Gabrys

Autor modelu –  CatKiller         Tekstury –  Koland         Modyfikacje – andrzejLandrzej

Autor kabiny  – Wilhelm            Przystosowanie do OR – Koland

Dźwięki – http://mstshungary.hu/letoltesek/jarmuvek/dizel-gepek/dizel-gepek-sound/