EU07

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP EU07  należy zainstalowac:

Common.inc  –             https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EU07_4E.rar

Common.inc  –             https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EU07_303E.rar

Cabview           –             https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_EU07.rar

Sound                  –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_poj.elektr.rar

 

 

PKPC EU07-112        /  CT Zachodni  /

 

 

 

 

 PKP EU07-115           /  MD Wrocław  /

 

 

PKP EU07-151            /  MD Poznań /

 

 

 

PKPC EU07-173        /  CT Zachodni  /

 

 

 

PKPC EU07-209       /  CM Katowice  /

 

 

ECCOR EU07-157

 

 

PKPC EU07-172          /  CT Zachodni  /

 

 

 

PKPC EU07-382          /  ZT Gdynia  /

 

 

   

PKPC EU07-468        / CT Wielkopolski /

 

 

         

PKPC EU07-1509     / CT Wielkopolski /