EU06

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP EU06  należy zainstalowac:

Common.inc          –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EU07_4E.rar

Cabview                  –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_EU07.rar

Sound                        –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_poj.elektr.rar

 

PKP EU06-06       /   MD Kraków  /

 

 

 

PKP EU06-11       /   MD Kraków  /

 

 

 

PKPC EU06-12      /   CT Katowice  /

 

 

 

PKP EU06-17        /   MD Kraków  /

 

 

 

 

PKPC EU06-18        /   CT Południowy  /