ET40

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP ET40  należy zainstalowac:

Common.inc   –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_ET40.rar

Cabview         –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_ET40.rar

Sound             –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_ET40.rar

 

 

PKP ET40-013       / ZT Katowice /

 

 

PKP ET40-017       / ZT Katowice /

 

 

PKP ET40-030           / ZT Bydgoszcz /

 

 

PKP ET40-043            / PKP Cargo S.A. /

 

 

PKPC ET40-054      / ZT Katowice  /

 

 

PKPC ET40-055       / ZT Bydgoszcz /

 

 

PKPC ET40-057       / ZT Bydgoszcz /