EP08

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP EP08  należy zainstalowac:

Common.inc          –        https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EP08.rar

Common.inc                        https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EU07_4E.rar

Cabview                –            https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/Kabina_EP08_102E.rar

Sound                    –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_poj.elektr.rar

                                                                                                                                                                                      

PKP EP08-001   /  MD W-wa Olszynka Grochowska  /

 

 

                                                

 

 PKP EP08-002   /  MD W-wa Olszynka Grochowska  /

 

 

PKP EP08-004   /  MD W-wa Olszynka Grochowska  /

 

 

      

 

PKPC EP08-006    /  CT Warszawa  /

 

 

 

PKPIC EP08-007   /  IC Zakład Centralny   /

 

 

 

PKPIC EP08-009   /  IC Zakład Centralny   /

 

 

 

 PKPIC EP08-010   /  IC Zakład Centralny   /

 

 

 

 PKPC EP08-012   /  CT Warszawa   /

 

 

 

PKPIC EP08-013   /   IC Zakład Centralny  /