Elektryczne zespoły trakcyjne serii ED72

Pakiet ED72

ED72-006, ED72-012, ED72-013, ED72-014,
ED72-016, ED72-018, ED72-019, ED72-021

Autor modelu: ANDRZEJLANDRZEJ

Autor tekstur: ANDRZEJLANDRZEJ i Fablok

Autor kabiny: ANDRZEJLANDRZEJ

Autor dźwięków: Raster