Parowozy

                           

  PKP Th17-22

Autor  dodatku:  Antoni Szumiński