Archiwum strony

18.05.19                    Pliki wag. wagonu towar. PKP USC 220S                                                                            tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

20.05.19                    Pliki wag wagonu towar.  PKP Hais   Typ 412K                                                                   tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

21.05.19                    Pliki wag wagonu towar. PKP   Roos   Typ 436Z                                                                  tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

22.05,19                    Pliki wag wagonu towar. PKP   Sis   Typ 426S                                                                    tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                 Pliki wag wagonu towar.  PKP   Sikkps   Typ 426a                                                             tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

09.06.19                    Pliki wag wagonów towar.  PKP Rgmms  Rs  Sgs  Ua  Typ 412Z                                         tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                 Route CMK                                                                                                                          dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/

                                 Timetable CMK                                                                                                                   dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/

10.06.19                    Route Lalek map                                                                                                                 dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/

                                Pliki wag wagonu towar.  Es   Typ 9W                                                                                  tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

11.06.19                    Pliki wag wagonów towar.  PKP seria Habbins                                                                    tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonów towar.  SJ seria Habins 941                                                                   tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonu towarowego ZSSKC  seria Habbillns                                                       tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonów towar. ÖBB  seria Habbins                                                                    tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonów towar. cd  seria Habbillns                                                                     tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonu towarowego AAE  seria Habbins                                                             tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonów towar. PKP  seria Ucs  Typ 206S                                                           tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

                                Pliki wag wagonów towar. PKP  seria Uacs  Typ 408S                                                         tabor na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl

12.06.19                  Timetable Podkarpacie E30                                                                                                   dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/

20.06.19                  Pliki wag.osob PKP Bh-x  Typ 43A                                                                                         dodatek na stronie 
23.06.19                  Pliki wag.osob PKP Bh-x  Typ 101A-102A                                                                               dodatek na stronie
05.08.2019           Aktualizacja taboru zgodnego ze standartami ORTS PL                                               https://or.trainsim.pl/wp-content/uploads/2019/07/Wzorce-ORTS-PL.pdf
05.08.19            Lokomotywy spalinowe SM42 SP42 SU42                                                                             dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/
                              Lokomotywy elektryczne EP07                                                                                              dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/
                               Lokomotywy elektryczne EP09                                                                                              dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/
05.08.19            Wagony osobowe  typu 43A; 120A; 145A; Görlitz88; Xb                                                          dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/
                              Wagony towarowe typu 202Lc; 208Kd; 211K                                                                           dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/
06.08.19            Pliki wag wagnow towar. dostosowanych do OR   PL-PKPC_Falns_BTS                                   dodatek na stronie https://sites.google.com/site/bobomsts/downloads/dlf 
                              Wagony osobowe Bhp; 139A; 141A; 152A; 158A; 159A; Z2A                                                    dodatek na stronie  https://or.trainsim.pl/    
07.08.19            Lokomotywa ET22-583                                                                                                          dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/
                              Lokomotywa ET41-060                                                                                                          dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/
                             EZT EN57-686                                                                                                                      dodatek na stronie https://or.trainsim.pl/
                              Kabiny EZT EN57; ET22; ET41                                                                                              dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
09.08.19           Pliki wag wagnow towar. dostosowanych do OR   D-GATXA Zans BTS  i inne                             dodatek na stronie https://sites.google.com/site/bobomsts/downloads/dlf 
11.08.19           Lokomotywy PKP ET21 oraz Kabina lokomotyw ET21                                                              dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
13.08.19           Lokomotywy: PKP ET22-137, PKPC ET22-619                                                                        dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
15.08.19           Lokomotywy: PKP ET22 oraz kabina ET22                                                                              dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
18.08.19           Pliki wag wagonów towar. PKP  seria Eamo, Eamos, Rlmmps, Rpps, XK    Typ 401Z                      dodatki  na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl
26.08.19           Lokomotywy: PKP ET22-102, PKP ET22-763, PKP ET22-811                                                    dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
                        Dodanie w  download nowego dzialu common.inc
28.08.19           Pliki wag wagnow towar. dostosowanych do OR   PL-FPL_Eamnoss11_BTS                               dodatek na stronie https://sites.google.com/site/bobomsts/downloads/dlf 
29.08.19           Pliki wagonu towarowego PKP seria Eaos Typ C462W                                                              dodatek na stronie  http://www.ts-studio.eu07.pl
06.09.19               Wagon towarowy PKPC seria Eamos  Typ 401Z                                                                                                     dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
                                  Wagon towarowy PKPC seria Eanos  Typ 415W                                                                        dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/
                                  Wagon osobowy  PKPIC_WLAB10mnouz  Typ 305A                                                                                                 dodatki na stronie https://or.trainsim.pl/