Aktualności

15.09.2019

Lokomotywa elektryczna  ECCOR EU07-157

Dla prawidłowego działania  lokomotyw PKP EU07  należy zainstalowac:

Common.inc              https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_EU07_4E.rar

Cabview           –             https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_EU07.rar

Sound                  –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_poj.elektr.rar

 

 

Pliki wagonu towarowego PKP seria Rlmmps 409Da   Typ 401Z

 

 

 

12.09.2019

Lokomotywa spalinowa PKPIC SU42-1006

Dla prawidłowego działania  lokomotywy PKP SU42-1006 należy zainstalowac:

Common.inc      –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42_6Dg.rar

Cabview               –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6DgB.rar

Sound                    –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42_6Dg.rar

 

 

 

 

 

Wagon osobowy PKPIC seria WLAB10mnouz – 90005   Typ 305A

 

 

 

11.09.2019

Lokomotywa spalinowa PKPIC SM42-3002

Dla prawidłowego działania  lokomotywy PKP SM42-3002 należy zainstalowac:

Common.inc      –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42_6Dg.rar

Cabview               –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6DgB.rar

Sound                    –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42_6Dg.rar

 

 

 

 

 

Wagon osobowy PKPIC seria WLAB10mnouz – 90002  Typ 305A

 

 

 

 

10.09.2019

Lokomotywa spalinowa PKPC SM42-1252

Dla prawidłowego działania  lokomotywy PKP SM42-1252 należy zainstalowac:

Common.inc      –          https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42_6Dg.rar

Cabview               –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6DgB.rar

Sound                    –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42_6Dg.rar

 

 

 

 

 

09.09.2019

Aktualizacja

dot. lokomotyw PKP SM42-637, PKP SP42-231,  PKP SU42-504 oraz folderow common.inc , common.cab oraz common.snd.

W związku z powyższym zaleca sie odinstalowanie w/w lokomotyw oraz ponowne zainstalowanie :

 

Common.inc   –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/common.inc/common.inc_SM42.rar

Cabview           –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Kabiny/kabina_SM42_6D.rar

Sound                –           https://or.trainsim.pl/Pliki_strony/Download/Dzwieki/sound_SM42.rar

Lokomotywa spalinowa PKP SM42-637

 

 

 

 

 

Lokomotywa spalinowa PKP SP42-231

 

 

 

 

 

Lokomotywa spalinowa PKP SU42-504

   

                                    

 

 

 

06.09.2019

 

Wagon osobowy PKPIC seria WLAB10mnouz  Typ 305A

 

 

Wagon towarowy PKPC seria Eanos  Typ 415W

 

 

Wagon towarowy PKPC seria Eamos  Typ 401Z

 

 

 

 29.08.2019     

 

 

Pliki wagonu towarowego PKP seria Eaos Typ C462W

 

28.08.2019   

 

 

Pliki wagonu towarowego   PL-FPL Eamnoss11 BTS

 

26.08.2019

 

Lokomotywa PKP ET22-102   

 

 

 

Lokomotywa PKP ET22-763

 

 

 

Lokomotywa PKP ET22-811

 

 

18.08.2019    

 

Pliki wagonów towar. PKP  seria Eamo, Eamos, Rlmmps, Rpps, XK    Typ 401Z