111A

Pakiet wagonów osobowych PREG

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1. PREG B10 20-08 657   2. PREG B10ou 20-08 109

Autor dodatku: OR Polish depot
Autor modelu: andrzejlaandrzej
Textury:  Lalek /08657/ , szymsza1 /08109/
Dźwięki wag osob: DeMoN

 

 

 

Pakiet wagonów osobowych PKP

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1. PKP B 20-08 267   2. PKP Bd 20-08 664    3. PKP Bdnu 20-00 112

Autor dodatku: OR Polish depot
Autor modelu: andrzejlaandrzej
Textury:  andrzejlaandrzej  /08267/ ,  Lalek /08664, 00112/ , Barti /08664/
Dźwięki wag osob: DeMoN

 

 

 

 

 

 

Pakiet wagonów osobowych PKPIC

 

 

 

W paczce znajdują się  następujące wagony:

1. PKPIC B9 29-70 055   2. PKPIC B10ou 20-71 066   3. PKPIC B10ou 20-78 677   4. PKPIC Bdnu 20-78 429

Autor dodatku: OR Polish depot
Autor modelu: andrzejlaandrzej
Textury:  andrzejlaandrzej  /78429/ ,  Lalek /71066/ , Gordon Freeman /70055, 78677/
Dźwięki wag osob: DeMoN

 

 

 

 

 

 

 

 

PKP   B-08065

 

 

PKP  B-0809

 

 

PKP Bd-08679 

 

 

PKP  B-18872